Ventsislav Dimitrov

Seniorrådgiver
E-post: vd@railsupport.no
Tlf: +47 906 39 840

Ventsislav Dimitrov

Ventsislav Dimitrov er ansatt som seniorrådgiver hos Railsupport AS. Han har en lang erfaring innen jernbanen, fra stillinger som overkonduktør og yrkesveileder i NSB og Vy. Han har en mastergrad i styring og ledelse fra OsloMet og en bachelorgrad i organisasjon og ledelse fra Bulgaria.

Han har bred kompetanse innen jernbanesektoren, både på operativt, faglig og akademisk nivå. Han har utviklet omdømmemodeller spesielt tilpasset jernbaneselskapene, og har arbeidet med kommunikasjonsstrategier for selskaper under endring. Han har også hatt ansvar for opplæring av konduktører, med fokus på trafikksikkerhet, kundetilfredshet og billettsystemer. Ventsislav har også erfaring med å arbeide med styringssystemer og dokumenthåndtering i Sporveien Trikkens tekniske avdeling.

Venstislav har følgende spesielle kompetanseområder:

•Omdømmepleie og utvikling

•Personalledelse

•Statistikk og analyse

•Ledelse etter mål og resultater

•Kundetilfredshet

•Opplæring av konduktører

•Organisasjonskultur

•Kommunikasjon

•Billettsystemer

Sertifisert i Prince2