Rolf Bergstrand

Arbeidende styreleder
E-post: rb@railsupport.no
Tlf: +47 901 65 610

Rolf Bergstrand

Rolf Bergstrand er arbeidende styreleder i Railsupport AS.  Bergstrand har lang erfaring fra norsk samferdsel.  Han er utdannet jurist og siviløkonom og var økonomidirektør i NSB fra 1985 til 1988. Deretter var han persontrafikkdirektør i NSB fra 1988 til 1995. Han ledet her et omfattende arbeid med oppbygging av persontrafikkdivisjonen, modernisering og omstilling til kundefokus.

Fra 1995 til 2003 var han divisjonsdirektør for trikken i Oslo Sporveier.  I deler av perioden hadde han også ansvaret for T-banen og infrastrukturenheten i selskapet.

Fra 2003 til 2006 var han sikkerhetsdirektør i Sporveien og deretter var han direktør for drift og teknikk i Sporveien trikken AS og prosjektleder for en rekke materiell- og infrastrukturprosjekter i Sporveien trikken AS.

Fra 2016 til 2018 var han styreleder i Norske tog.  Han gikk inn i funksjonen som arbeidende styreleder i Railsupport fra sommeren 2018 .