Robert Mikkelson Espeland

Fagansvarlig Opplæring RailAcademy
E-post: rme@railsupport.no
Tlf: +47 909 41 709

Robert M Espeland

Robert Mikkelson Espeland har fra 1.3.2021 vært ansatt som fagansvarlig opplæring ved RailAcademy. Han er utdannet lokomotivfører fra 2009 og har en bachelor I retail-management fra BI. Han har også erfaring som salgskonsulent og daglig leder.

Robert har over 10 års erfaring som lokomotivfører i NSB og VY hvor han har kjørt det meste av elektriske trekkraftkjøretøy og de fleste banestrekningene på Østlandet. Fra 2015 har han jobbet som instruktør og sensor og fra 2018 har han jobbet fulltid som lærer ved lokomotivfører utdanningen.

Robert har jobbet mye med trafikksikkerhet, regelverk og simulatoropplæring, men har også vært med på andre deler av opplæringen som oppfølging av kjørelærere, utvikling av læremidler, kurs osv.

Robert er meget interessert i- og har god kompetanse  i trafikksikkerhet og opplæring Han har følgende nøkkelkompetanser:

· Regelverk / TJN

· Tekniske systemer ATC / ERTMS / GSM-R

· Kursutvikling

· Opplæring

· Simulatoropplæring

· Instruktør / Sensor

· Pedagogikk