Rita Jørgensen

Kursutvikler RailAcademy
E-post: rj@rail.academy
Tlf: +47 913 35 351

rita 2

Rita Jørgensen er ansatt som kursutvikler ved RailAcademy og har over 30 års fartstid som lokomotivfører fra Danmark og Norge i DSB, NSB og CargoNet. Hun har bred erfaring som kjørelærer, instruktør og sensor. Rita har pedagogikk opplæring og erfaring med kursutvikling og formidling fra jernbanen og organisasjoner.

Hun har også jobbet mye med koordinering og planlegning, og har dessuten erfaring fra oppfølging og krisehåndtering for personalet som har vært involvert i ulykker. Hun har også fagbrev som bilmekaniker.

Spesiell kompetanseområder:

· Jernbanens regelverk

· Kursutvikling

· Prosjektarbeid

· Koordinering

· Logistikk

· Formidling