Per Christofferson

Assosiert samarbeidspartner

Per Christofferson

Per Christofferson har siden januar 2022 har vært tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner med fokus på Human Factors og Safety Management, primært innenfor jernbane, luftfart og skipsfart. 

Per har sin spesialkompetanse innen kontrollromdesign, evaluering og design av operatørmiljøer samt utvikling og testing av programvare. Sikkerhetsledelse i form av f.eks. risikoanalyser samt utforming og evaluering av sikkerhetsstyringssystemer har ofte vært inkludert som en integrert del av oppdragene Per utførte innenfor de ovennevnte transportformene. 

Per har utført en rekke store oppdrag innenfor transportsektoren. Vi kan her nevne svenske organisasjoner som Statens havarikommission, Trafikverket og SJ, og norske organisasjoner som NSB, Avinor, SAS og Statens Havarikommisjon for Transport.

De siste 10 årene har Per hovedsakelig jobbet med krav knyttet til Human Factors, bygging av RAMS og CSM RA-rammeverk og fungert som hovedansvarlig for sikkerhetsstyring og implementering av systematiske risikoanalyser / Human Factor-evalueringer i det svenske togledelsesprosjektet ENTL (Nasjonal togledelse). I tillegg var han i løpet av sin tid i prosjektet hovedkontakt med Transportstyrelsen og ISA/AsBo.

Per jobbet tidligere for Scandpower / Llolyd´s og var da lokalisert i Norge i flere år. Siden 2011 har Per drevet sitt eget selskap Human Factors & Risk Management AB.