Mary-Ann Fallan

Seniorrådgiver
E-post: mf@railsupport.no
Tlf: +47 977 71 991

Mary-Ann Fallan

Mary-Ann Fallan er ansatt i Railsupport fra 1.mai 2019. Hun er utdannet høyskoleingeniør innen elektro/automasjon og har blant annet tilleggsutdanning innen ledelse, prosjektledelse, coaching og økonomi

Hun har over 30 års erfaring med utbygging av infrastrukturnettverk og over 12 års erfaring som prosjektleder og byggeleder. Mary-Ann har jobbet i større tverrfaglige prosjekter og har opparbeidet erfaring med oppfølging av ulike kontrakter for signal, el og teleprosjekter. I rollene har hun hatt ansvar for kontroll og godkjenning av dokumentasjon, kontroll av utført arbeid samt håndtere alle avvik/endringer både teknisk og økonomisk.

Tidligere roller har vært avdelingsleder, prosjektleder, byggeleder planlegger og montør. Hun har også vært med å bygge opp en rådgivende ingeniørselskap i Drammen og en Telenorforhandler i Bærum. Mary-Ann har god forretningsforståelse og er vant til å forhandle og kommunisere med ulike roller/personer i forskjellige nivåer i organisasjoner, både fra entreprenør, leverandør og byggherresiden.

Spesielle kompetanseområder :

·Arbeidsledelse/prosjektledelse/Coaching

·Forretningsutvikling og strategi

·Prosjektering/Infrastrukturplanlegging

·Utarbeide konkurransegrunnlag, tilbuds- og anbudsarbeidelse

Sertifisert i Prince2