Kristian M. Hernæs

Seniorrådgiver
E-post: kh@railsupport.no
Tlf: +47 415 28 617

Kristian Hernæs

Kristian M. Hernæs er seniorrådgiver i Railsupport AS. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo og har også en bachelorgrad som byggingeniør fra Høgskolen i Østfold og Universidad de Castilla-La Mancha.

Kristian har opparbeidet seg bred erfaring fra ulike sider ved jernbanen gjennom to år i Rejlers Railconsult og to år i Baneservice. I Baneservice satt han i prosjektledelsen i avdelingen Maskinelt sporvedlikehold og var involvert i oppdrag som ballastrensing, skinnesliping og skinnesmøring.

Kristian har særlig kompetanse på:

•Prosjektarbeid

•Samfunnsøkonomiske analyser

•Mulighetsstudier

•Utredninger

•Arbeide med komplekse problemstillinger

Sertifisert i Prince2.