Geir Danielsen

Fagansvarlig Trafikkstyring og kapasitet
E-post: gd@railsupport.no
Tlf: +47 916 57 900

Geir Danielsen

Geir har mer enn 30 års erfaring fra jernbanesektoren hvor han har hatt flere ledende roller blant annet innen ledelse og administrasjon, logistikk (rute- og kapasitetsplanlegging) og prosjektledelse og operative roller innen jernbanedrift. Han har tatt en Master of Management på BI og har utdannelse i prosjektledelse fra Høgskolen i Telemark. Videre har han mye tilleggsutdanning innen sikkerhets- og kvalitetsledelse fra NTNU, UiS og NMBU. I Railsupport er Geir Fagansvarlig for Trafikkstyring og kapasitet.

Geir har innehatt stilling i Bane NOR som prosjektleder for TMS (Traffic Management System) i ERTMS-programmet, samt deltatt i ulike prosjekter relatert til ERTMS, blant annet gjennomføringen av ERTMS på pilotstrekningen Østre linje. Geir har også deltatt i utvikling av nytt regelverk (TRJ 2000), utarbeidelse av sikring- og beredskapsplaner og innføring av arbeidspsykologiske tester og simulator for opplæring innen trafikkstyring.

Han har også vært leder for trafikkstyringssentralen i Oslo i tillegg til å ha arbeidet som togleder og vaktleder. Han har også vært leder av undersøkelses- og analyseenheten i Jernbaneverket, og har en periode ledet transportledelsen for godstrafikken på landsbasis i NSB Gods.

I en periode fra 2008 til 2011 arbeidet han i Statens jernbanetilsyn som seniorrådgiver og revisjonsleder. Oppgaven var blant annet revisjoner av jernbanevirksomheter, tillatelser, markedsovervåking m.m.

Fra 2019 har Geir vært daglig leder av en virksomhet innenfor entreprenør og digital utvikling rettet mot skinnegående transport og hadde i tillegg enkelte konsulentoppgaver rettet mot togselskapene.

Geir har følgende nøkkelkompetanse:

 • Ledelse og administrasjon
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Sikkerhets- og kvalitetsstyring
 • Sikring og beredskap
 • Trafikkstyring, operativ drift, regelverk
 • Logistikk (rute- og kapasitetsplanlegging)
 • Revisjonsledelse
 • Granskningsledelse uønskede hendelser/ulykker
 • Opplæring og instruktørkompetanse
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser
 • Sertifisert i Prince2