Frode Hagen

Instruktør RailAcademy
E-post: fh@railsupport.no
Tlf: +47 901 94 894

Frode Hagen

Frode Hagen er ansatt som instruktør ved RailAcademy. Frode er utdannet lokomotivfører fra 2006, og han har bakgrunn fra Forsvaret, salg og som daglig leder. Frode har over 15 års erfaring som lokomotivfører fra Flytoget. Der har han også jobbet som kjørelærer, instruktør og superbruker på type 78.

Fra 2009-2020 jobbet han som innleid instruktør ved det som i dag er Norsk fagskole for lokomotivførere. Fra 2020 har han jobbet fulltid som lærer ved lokomotivførerutdanningen, inntil han begynte i RailAcademy

Frode har jobbet mest med kjøretøyundervising, herunder mekanisk oppbygging, trykkluftsystemer, bremser og trykkluftskjemaer, men han har også jobbet med skifte og simulatoropplæring. I tillegg har han også vært med på oppfølging av kjørelærere, utvikling av læremidler, kurs osv.

Han har følgende nøkkelkompetanser:

• Kjøretøy/bremsesystemer/pneumatikk/mekanikk

• Pedagogikk

• Kursutvikling

• Opplæring

• Instruktør/Kjørelærer/sensor