Dagfinn Berge

Daglig leder
E-post: db@railsupport.no
Tlf: +47 952 28 231

Dagfinn Berge

Dagfinn Berge er daglig leder for Railsupport AS.  Han har opprinnelig utdanning fra Krigsskolen på Linderud og har arbeidet med jernbane siden 1988. Han har blant annet vært ansvarlig for togopplegget til OL’94 på Lillehammer, vært lokaltogsjef i Oslo og Jernbanesjef for Østlandet.

Han har også vært trafikkdirektør i NSB Gardermobanen AS og ansvarlig for å etablere trafikkdelen i selskapet fra 1996 til 1999. Han startet som konsulent i 1999 og grunnla Railconsult AS i 2003. Etter mange år som leder av selskapet ble han fagdirektør i Samferdselsdepartementet i november 2015, og fikk ansvaret for planleggingen av konkurranseutsettingen av togtrafikken i Norge.

Fra januar 2017 til og med april 2018 var han  direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet. Han startet opp driften av Railsupport AS fra mai 2018.

Dagfinn Berge har bred kompetanse innenfor en rekke områder knyttet til skinnegående transport:

  • Strategi og forretningsutvikling
  • Jernbanens organisering og ansvarsområder etter jernbanereformen
  • Gods- og persontransport på Jernbane
  • Trikk- og T-banedrift
  • Konkurranseutsetting og anskaffelser av persontogtjenester
  • Organisasjon og ledelse
  • Kollektivtrafikkens oppbygging og samarbeidsformer
  • Utvikling av nye transporttilbud og driftsorganisasjoner
  • Beredskapsplaner, security og krisehåndtering
  • Militære jernbanetransporter

Sertifisert i Prince2.