Bjørn Arnegard

Fagansvarlig Kjøretøy
E-post: ba@railsupport.no
Tlf: +47 930 24 684

Bjørn Arnegard

Bjørn Arnegard er seniorrådgiver i Railsupport AS og har en mastergrad innenfor organisasjon og ledelse, elektronikk ingeniør, tekniker og innehar fagbrev. I tillegg har han ulike etterutdanningskurs innenfor sikkerhet, sikring av objekter, risiko, vedlikehold og kollektivtransport. Han er følgelig godt oppdatert kompetansemessig innenfor mange fagområder. Videre er han sertifisert som Risk Manager og som Europeisk ekspert innen vedlikeholdsledelse.

Bjørn har lang erfaring fra drift av jernbane, T-bane og lufthavn. Han har jobbet i NSB med vedlikeholdsoppfølging, prosjekter og var teknisk ansvarlig for NSB lokaltogflåte fram til 1999. Etter dette jobbet han som konsulent i Scandpower Risk Management med ulike analyser innenfor sikkerhet og vedlikehold, sikkerhetsstyring, tredjepart vurdering (ISA), utleid til sikkerhetsfunksjoner i prosjekter og til ulike mellomleder posisjoner. Han etablerte også Scandpower Risk Management som Tekniske kontrollorgan (Notified Body) for jernbaneprodukter.

Etter Scandpower var han ansatt ved Oslo Lufthavn som seniorrådgiver på sikkerhet og senere fagsjef risikostyring med ansvaret for lufthavnens risikostyring. Her hadde han ulike oppgaver med tilpasning av rammeverk (metoder og akseptkriterier) for risikostyring, rapportering av risiko til ledelse og styre, ansvar for rapporteringssystemet for uønskede hendelser og han var rådgiver for ulike analyser for sikkerhet, HMS, sårbarhet etc.

Fra 2014 jobbet han som konsulent hos Rejlers, avdeling Railconsult. De siste årene har han jobbet hos Flytoget som kvalitetsansvarlig i prosjekt med anskaffelse av nye Flytog.  Bjørn Arnegard begynte i sin stilling i Railsupport AS fra 1. oktober 2018 og jobber med ulike oppdrag på jernbanekjøretøy; RAMS, kvalitet, godkjenning og rådgiving til ulike kunder på strategisk nivå på jernbanekjøretøy. Han er også kvalitetssjef i selskapet og ansvaret for den faglige utviklingen i selskapet.

Bjørn er Prince2 sertifisert.