Åse Klingen Sagvik

Administrasjonsansvarlig
E-post: aks@railsupport.no
Tlf: +47 995 19 280

Åse K Sagvik

Åse Klingen Sagvik er administrasjonsansvarlig i Railsupport AS.

Åse koordinerer og utføre administrative interne oppgaver i firmaet, samt bistår daglig leder i administrativ oppfølging av kunder og leverandører. Hun har tidligere opparbeidet seg en bred administrativ kompetanse bland annet gjennom flere års arbeid som senior administrator i Scandpower og Lloyd’s Register Consulting.


Hennes oppgaver omfatter blant annet:

· Følge opp den daglige drift av kontor og møteromsavdeling

· Administrativ støtte for konsulenter, og generell prosjektstøtte til prosjektledere

· Kvalitetssikring i forhold til firmaets maler samt språk og innhold av tekniske tilbud og rapporter

· Arbeidsoppgaver i ERP system knyttet til opprettelse og gjennomføring av tilbud og prosjekter

· Koordineringsansvar i forbindelse med kurs og større arrangement

· Registrering og oppfølging av selskapets avtaler

· Fakturering