Ann-Iren Johansen

Seniorrådgiver
E-post: aj@railsupport.no
Tlf: +47 971 63 290

Ann-Iren Johansen

Ann-Iren har 20 års erfaring innen trafikkstyring og ruteplanlegging for jernbanen samt utarbeidelse av regelverk, revidering og evaluering. Hun er utdannet Trafikkstyrer og Togleder fra Bane NOR og har i tillegg kurs i blant annet risikostyring og HMS. Ann-Iren har 10 års erfaring som instruktør for togledere og trafikkstyrere i Bane NOR samt at hun har hatt rolle som kollegaveileder togleder.

En av hennes tidligere roller er sikkerhets- og kompetansesjef for et jernbaneforetak innen godstransport. Hun er dermed godt kjent med prosessen rundt søknader, revisjoner og annet sikkerhetsarbeide som medfølger en slik rolle.

Ann-Iren er opptatt av et levende regelverk og å sørge for at de gjeldende forskrifter med mer, er opprettholdt på en trygg og forutsigbar måte innen jernbanesektoren.

Hun har i tillegg jobbet tre år med anbudsplanlegging for buss i både Norge og Sverige og har inngående kunnskap om regelverk knyttet opp til de ulike bussbransjeavtalene i begge land.

Ann-Iren har særlig kompetanse på:

  • Forskrifter og annet regelverk innen jernbane
  • Trafikkstyring og ruteplanlegging
  • Risikovurdering og risikostyring
  • Anbudsplanlegging