Årets første RAMS-kurs er gjennomført

RailAcademy arrangerte 4 dagers RAMS kurs i mars 2024. Kurset gir grunnleggende kunnskap om RAMS-styring gjennom alle livssyklusfaser, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvilke resultater man kan forvente, samt knytte det opp mot eksempler fra RAMS-arbeid i praksis.

For mer informasjon om kurset gå inn på www.rail.academy