Velkommen til årets første RAMS kurs

RailAcademy arrangerer 4 dagers RAMS kurs i mars 2024. Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om RAMS-styring gjennom alle livssyklusfaser, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvilke resultater man kan forvente, samt knytte det opp mot eksempler fra RAMS-arbeid i praksis.

For påmelding og mer informasjon om kurset gå inn på www.rail.academy