Roar Andreassen

Fagansvarlig Rams, sikkerhet & beredskap
E-post: ra@railsupport.no
Tlf: +47 470 24 878

Roar Andreassen

Roar Andreassen er seniorrådgiver i Railsupport og fagansvarlig innenfor RAMS.

Han har bakgrunn fra sikkerhet og risikostyring innen jernbane, luftfart, nødnett, energisektoren og telekommunikasjon fra Siemens, Luftfartstilsynet, Nokia Siemens Networks og Lloyd’s Register Consulting. Roar har erfaring fra design og SW-utvikling av sikkerhetskritiske kontrollsystemer, design og utbygging av komplekse samfunnskritiske transmisjons- og kommunikasjonsnett samt mer enn 10 års erfaring med uavhengig granskning og vurdering av sikkerhetskritiske systemer innenfor både luftfart og jernbane.

Innenfor jernbanen har Roar hovedsakelig arbeidet med oppgaver som omhandler risikostyring, tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet. Han har flere års erfaring som konsulent hos Bane NOR og Sporveien med hovedfokus på sikkerhetsstyring innen ERTMS, signalsystemer, trafikkstyringsløsninger (TMS), jernbaneteknikk samt IT- og telekommunikasjonsløsninger.  Roar har en mastergrad i databehandling og telekommunikasjon og er høyskoleingeniør i elektronikk.

Spesielle kompetanseområder:

•Risikovurdering og risikostyring

•Sikkerhetsvurderinger og tekniske verifikasjoner

•Europeisk og nasjonalt jernbaneregelverk

•RAMS-standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129

•CSM-RA og tekniske spesifikasjoner for samtrafikk (TSI’er)

•Uavhengig tredjepartskontroll (ISA, AsBo, NoBo og DeBo)

•Signalteknologi, ERTMS, togradio, telekommunikasjon og transmisjon

•Prosjektledelse