Øyvind Rørslett

Assosiert samarbeidspartner

Øyvind Rørslett

Øyvind Rørslett er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen i 1976.  Han er fra 2018 tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner.

Øyvind har bred erfaring fra samferdselssektoren, kollektivtrafikk og fysisk planlegging. Han har erfaring fra både togoperatørsiden, konkurranseutsetting av togtrafikk, rådgivning samt utredninger og planer knyttet til kollektivtrafikk.

Øyvind har arbeidet hos blant andre NSB, Jernbaneverket, Railconsult og Jernbanedirektoratet.