Mona Berge

Seniorrådgiver
E-post: mb@railsupport.no
Tlf: +47 913 49 251

Mona Berge

Mona C. Berge er seniorrådgiver i Railsupport AS. Hun har en bachelorgrad økonomi og administrasjon med spesialisering i logistikkledelse fra Handelshøyskolen BI.


Hun har vært prosjektleder for etableringen av RailAcademy, og har tidligere opparbeidet seg en bred jernbanefaglig kompetanse gjennom flere års arbeid i Railconsult og Jotne Rail Solutions, og jobbet med innkjøp for Elkjøp Nordic og Sport 1.

Mona har tidligere blant annet jobbet med revisjon av driftsreglementet for Trikken i Oslo og oppdatering av IFS-systemet hos Sporveien, Hun har også utarbeidet arbeidsanalyser for nye Fornebu T-bane base og vært prosjektleder for konferansen Jernbaneforum i 2020.

Spesielle kompetanseområder:

· Prosjektledelse og prosjektarbeid

· Analyser og utredninger

· Konferanser og opplæring

· Anskaffelser

· Logistikk