Kristine Nedberg

Fagansvarlig Styringssystemer, kvalitet, revisjoner & godkjenningsprosesser
E-post: kn@railsupport.no
Tlf: +47 957 67 888

Kristine Nedberg

Kristine Nedberg er seniorrådgiver i Railsupport. Hun kommer fra stillingen som Rådgiver sikkerhet og samtrafikk i Bane Nor. Hovedoppgaven der var å tolke jernbane-lovgivningen, overordnet saksbehandling på vegne av Bane NOR mot Statens jernbanetilsyn om prinsipielle avklaringer om tolkning av direktiver, TSIer og forskrifter. Hun underviste også i jernbanelovgivningen og saksbehandlingsprosessen mot Statens jernbanetilsyn.

Kristine har også jobbet som kvalitetsrådgiver i utbyggingsprosjekter i Bane NOR. Hun har erfaring fra kvalitetsstyring i utbyggingsprosjekter på jernbanen – utarbeidelse av kvalitetsplaner, gjennomføring av revisjoner og bidratt til at prosjektene ble gjennomført i henhold til lover, forskrifter, standarder og Bane NOR sine prosesser og prosedyrer.

Tidligere har hun arbeidet som Revisjonsleder hos Teknologisk Institutt Sertifisering AS. Der jobbet hun med sertifisering av bedrifter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001.

I Railsupport vil hun jobbe spesielt med kvalitets- og sikkerhetsstyringssystemer og søknadsprosesser og hun vil være sentral i arbeidet med å bistå kunder med søknader og gjennomføring av revisjoner.

Spesielle kompetanseområder:

•Jernbanelovgivningen – nasjonalt og europeisk regelverk

•Saksbehandling mot Statens jernbanetilsyn

•Kvalitetsstyring og styringssystemer – utarbeidelse og forståelse av prosedyrer og prosesser

•Sikkerhetsstyring og sikkerhetssystemer

•Revsjonsledelse – planlegging og gjennomføring

•Risikostyring og risikovurderinger