Håkon Hoås

Assosiert samarbeidspartner

Håkon H 1

Håkon Hoås er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2018. Han er fra 2022 tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner.

Hans spesielle kompetanseområder er: Prosjektledelse, ERTMS, sikkerhetsstyring innen jernbane, nasjonalt og europeisk jernbaneregelverk, samt utarbeidelse av planverk og fremtidsrapportering