Gunhild Halvorsrud

Fagansvarlig Regelverk
E-post: gh@railsupport.no
Tlf: +47 916 85 770

Gunhild Halvorsrud

Gunhild Halvorsrud har over 30 års erfaring med sikkerhetsarbeid i kollektivtrafikken, fra NSB, Jernbaneverket, Jernbanetilsynet og Lloyd’s Register Consulting. Hun har opprinnelig bakgrunn som signalingeniør og har ledet større signalfaglige miljøer.

Hun har jobbet med sikkerhetsstyring innen jernbane, trikk og T-bane i flere år både i Jernbanetilsynet (1997 – 2011) og som konsulent (siden 2011). Hun har også omfattende erfaring som assessor.

Gunhild har også arbeidet mye med regelverksutvikling, både av nasjonalt og internasjonalt regelverk, hun deltok blant annet i arbeidet med etableringen av felles risikometode for risikostyring, CSM RA som norsk representant i arbeidsgruppen hos det Europeiske jernbanebyrået. Hun er aktiv innen standardiseringsarbeid, og var bl.a. sterkt engasjert i Cenelecs arbeid med den nye utgaven av EN 50126 del 1 og 2 fra 2017.  Hun har forelest på et stort antall kurs og konferanser.

Gunhild Halvorsrud har en mastergrad i organisasjon og ledelse med spesialisering i sikkerhet og pålitelighet, en cand.mag.-grad i informatikk og er høyskoleingeniør i teknisk kybernetikk.

Spesielle kompetanseområder:

  • Sikkerhetsstyring innen transport
  • Risikovurdering og risikostyring
  • Europeisk og nasjonalt jernbaneregelverk
  • RAMS-standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129
  • Signalteknologi.
  • Kursleder og foredragsholder