Sverre Christensen

Fagansvarlig Operativ drift & vedlikehold
E-post: sch@railsupport.no
Tlf: +47 958 27 315

Screenshot 2023-06-23 at 11.44.45

Sverre Christensen er ansatt som seniorrådgiver og fagansvarlig operasjon og vedlikehold.

Han kommer fra stillingen som Programsjef ERTMS i Spordrift AS. Sverre har erfaring med flyvedlikehold og teknisk ledelse fra Luftforsvaret, Fred Olsens Flyselskap, Norwegian og Blue 1.

Sverre jobbet som konsulent i perioden 2008-2016, også da i stor grad med jernbanerelaterte virksomheter.

Fra 2016 og til nå har Sverre jobbet med ledelse, sikkerhet og kvalitet i Jernbaneverket, Bane NOR, Stadler Service Norway og Spordrift AS.

Sverre har erfaring fra arbeid med

•Personalledelse

•Prosjektledelse

•Kontraktsarbeid

•Saksbehandling mot luftfarts- og jernbane myndigheter i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

•Revisjoner og kvalitetsledelse

•Risikovurderinger og sikkerhetsledelse

•RAMS

•3. partsvurderinger ISA, NoBo, AsBo

•ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 55001.