Magnus Bjelkerud

Assosiert samarbeidspartner

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magnus Bjelkerud jobber for selskapet Tavler AS (tavler.no). Selskapet utvikler digitale løsninger for etterlevelse av regelverk og rådgivning innen blant annet sikkerhetsledelse, risikoledelse og kvalitetsledelse.

Magnus er utdannet sivilingeniør innen samferdselsteknologi og innehar graden Master of Management fra Handelshøyskolen BI, samt formell utdanning innen styrearbeid. Arbeidserfaringen strekker seg fra SINTEF, Det Norske Veritas til Norconsult. Han er også med-gründer og styreleder i software-selskapet Styret.com og er utvikler av metodeverket De-Risk Matrisen. Magnus har bred erfaring innen transportsikkerhet med erfaring fra luftfart, veg og jernbane og innehar god forståelse for de organisatoriske strukturer innen samferdsel og tilhørende lovverk. Magnus har også bred kompetanse som risk manager av prosjekter.

·  Risk management, inkl. målbilder

·  Styrearbeid

·  Strategi og forretningsutvikling

·  Prosjektrisiko

·  Tunnelsikkerhet

·  Sikkerhetsanalyser & RAMS

·  HMS & SHA

·  Beredskapsplaner, security og krisehåndtering ·  Kurs og foredrag