Kjell Owrehagen

Assosiert samarbeidspartner

Kjell Owrehagen

Kjell har i flere år arbeidet med markedskartlegging, produktutvikling, salg og implementering av transport- og logistikkløsninger i B2B-segmentet, først og fremst i Skandinavia, Baltikum og Mellom- og Sør Europa. Han har lang erfaring med utvikling av organisasjoner egnet til å levere slike løsninger.

Kjell har hatt stillinger både i administrasjonen og i operative og markedsrettede funksjoner hos speditører, samlastere og togoperatører. Han har god erfaring med utarbeidelse og implementering av juridiske vilkår knyttet til løsningene.

Kjell har også forhandlingserfaring både som kjøper og selger av tjenester. «Leser» mennesker godt og kommuniserer lett både horisontalt og vertikalt i ulike miljøer.