Børre Andersen

Salgs- og markedssjef, Fagansvarlig kjøretøysgodkjenning
E-post: ban@railsupport.no
Tlf: +47 920 37 233

børre 3

Børre er ansvarlig for selskapets salgs- og markedsaktiviteter gjennom forretningsutvikling, markedsaktiviteter og markedsposisjonering. Han er også selskapets nøkkelressurs innen europeisk og nasjonal kjøretøysgodkjenning.

Børre er utdannet som flysystemmekaniker og har over femten års erfaring fra militært og sivilt flyvedlikehold. Han har i tillegg en MBA i Teknologiledelse. Siden 2006 har Børre hatt ulike stillinger i jernbanen både innen teknisk og operativ ledelse. 

Andersen har også  jobbet mange år som seniorrådgiver og har erfaring fra vedlikeholds- og kvalitetsstyring, sikkerhetsledelse, risikoanalyser og revisjoner. Børre har også jobbet mye med anskaffelser og kontraktsarbeid i både offentlig og privat regi.  Fra flyindustrien har Andersen erfaring med vedlikeholdsplanlegging og oppgaver innen utvikling av vedlikeholdsprogrammer og vedlikeholdsstyring.

Som leder har han hatt stillinger som daglig leder for konsulentselskapet Jotne Mobility, vært CEO & Country Manager for Stadler Service Norway AS. I tillegg har Børre hatt roller som driftssjef i NSB Gjøvikbanen i syv år, og vedlikeholdssjef for SAS Commuters operasjon i Norge.

Spesielle kompetanseområder:

  • Operativ ledelse og strategiarbeid
  • Prosjektledelse
  • Anskaffelser og avtaleinngåelser
  • Pålitelighetsstyrt vedlikehold
  • Sikkerhetsstyring innen transport
  • Systemrevisjoner og revisjonsledelse